AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini www.cuinatscankiku.com corresponen a Martu 2016, S.L. (en endavant Can Kiku Cuinats), amb CIF B55268908, domiciliada Ptge Bujonis 60, Sant Feliu de Guíxols –tel. 972 468 314, a/e  info@cuinatscankiku.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el volum 3099, foli 59 inscripció 1ª. 

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a Can Kiku Cuinats, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. Can Kiku Cuinats presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Can Kiku Cuinats n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Can Kiku Cuinats, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de Can Kiku Cuinats ni dels clients de Can Kiku Cuinats sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.cuinatscankiku.com (framing).

Responsabilitat sobre els contuinguts

Tot i que Can Kiku Cuinats actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Can Kiku Cuinats manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Can Kiku Cuinats fins a la confirmació expressa d’una comanda.

Can Kiku Cuinats no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.