Avís legal

NOM EMPRESA
NIF:
DIRECCIÓ
 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat NOM EMPRESA, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Correspon a aquesta entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

NOM EMPRESA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta empresa.

NOM EMPRESA SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

NOM EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes referents a altres empreses que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, obtingudes de llistats públics i d’accés lliure o l’empresa ha permès aquesta utilització; en aquest cas NOM EMPRESA no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

 
 
© 2016 CanKiku - www.cankiku.net | Avís Legal
DESIGN BY   Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona